Realing

Váš partner v stavebníctve

inžiniering

Inžinierska činnosť
v stavebníctve

  • od 10.7.2020 nevykonávame inžiniersku činnosť
realizácia stavby

Realizácia
stavby

  • Výkon činnosti stavebného dozoru a stavbyvedúceho
poradenstvo

Ďalšie
poradenstvo

  • Založeníe živnosti, obchodnej spoločnosti, občianskeho združenia

Ing. Michal Hujo
+421 905 877 076
michal@realing.sk

Ing. Michal Hujo - Realing
Rozkvet 2044/89, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 50031198, DIČ: 1078839806
Fyzická osoba zapísaná v ŽR OÚ Považská Bystrica
Číslo živnostenského registra: 330-22550